Horses

935 811 894

Custom Suport

ANESTESIOLOGY

L’Hospital Clínic Veterinari (HCV) de la UAB s’esforça per a oferir un tracte segur i humanitari a tots els animals que s’hi visiten. Una de les vies per a assolir aquest objectiu és l’administració d’agents anestèsics i analgèsics.

L’anestèsia i la sedació s’utilitzen molt habitualment en medicina equina no només per als procediments quirúrgics majors sinó també en diferents proves diagnòstiques, tractaments i intervencions de cirurgia menor que, gràcies a l’anestèsia o la sedació, són més segurs i humanitaris.

En tots aquests àmbits, el Servei d’anestèsia treballa en estreta col·laboració amb els especialistes de medicina interna equina, cirurgia equina i diagnòstic per la imatge.

Els veterinaris que integren el servei són responsables de la valoració preanestèsica dels pacients, de la seva estreta monitorització durant l’anestèsia i de la supervisió de la seva recuperació. Una altra tasca important és el control del dolor en els pacients.

Alguns procediments especialitzats que realitza el Servei d’anestèsia són:

  • Anestèsia inhalatòria amb halotà o isofluorà;
  • anestèsia total intravenosa;
  • anestèsies locals, regionals i epidurals;
  • anestèsia equilibrada amb bloquejants neuromusculars i ventilació controlada;
  • monitorització de la pressió arterial invasiva i no invasiva;
  • capnografia;
  • pulsioximetria;
  • electrocardiografia;
  • Gasometria.

Per què és necessari un anestesista?

Tots els procediments clínics tenen cert grau de risc, ja que l’anestèsia produeix una intoxicació reversible del sistema nerviós central que s’acompanya d’una depressió respiratòria i cardiovascular. El risc depèn del tipus de procediment diagnòstic o quirúrgic a realitzar i de l’estat del pacient. En general, el risc d’accident anestèsic és baix (al voltant de l’1% en cavalls) en animals sans. Aquest risc pot disminuir-se amb una bona planificació preoperatòria, una monitorització estreta del pacient i molta experiència per part de l’anestesista. Així, una de les principals funcions del Servei d’anestèsia és controlar els efectes depressors dels anestèsics per aconseguir una anestèsia suau i amb un bon despertar.

El Servei d’anestèsia està disponible 24h al dia els 365 dies l’any per atendre qualsevol urgència que requereixi la seva intervenció.

Partners:

Cookies

Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir-te una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies

Esta web utiliza cookies propias para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

This web uses first-party cookies to provide you with a better experience and service. By continuing to use the site you agree to our cookies policy

ACEPTAR