Transparència de dades

935 811 894

Custom Suport

Protecció de dades

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: Fundació Hospital Clínic Veterinari
Adreça postal: Campus de la UAB, 08193, Bellaterra
Telèfon: 935811894
Adreça electrònica: hcv@uab.cat
Delegada de protecció de dades:
• Adreça electrònica: dpd.corporacio.uab@uab.cat
• Adreça postal: Avinguda Can Domènech s/n, Edifici Blanc del Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193-Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
• Telèfon: 663 08 99 71 (de dilluns a dijous, de 10 a 14 hores i de 15 a 17 hores, i divendres de 10 a 13 hores)

FINALITAT: Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
La Fundació Hospital Clínic Veterinari tractarà les dades facilitades amb la finalitat de mantenir, gestionar, administrar i prestar els serveis sol·licitats per l’interessat.

Mentre duri la nostra relació, i només si consenteix expressament, podem contactar amb vostè per l’enviament de comunicacions informatives o comercials sobre els nostres serveis i activitats.

Quant temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre hi hagi interès mutu per mantenir la finalitat del tractament o mentre calgui conservar-les per motiu d’obligacions legals.

LEGITIMACIÓ: Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Art. 6.1a En el cas de l’enviament de comunicacions informatives o comercials, la base legal del tractament de les dades és el vostre consentiment.

Art. 6.1b En el cas de la gestió de la relació comercial, la base legal per al tractament de les vostres dades és la prestació del servei que ens heu sol·licitat.

Art. 6.1c La Fundació Hospital Clínic Veterinari pot comunicar les dades a requeriment d’organismes públics en compliment de la legalitat vigent.

Art. 6.1f La comunicació de les dades a una empresa de gestió d’impagats s’empara en el dret legítim de la Fundació Hospital Clínic Veterinari a cobrar pels serveis prestats.

CATEGORIA DE LES DADES: Quines categories de dades tractem?

La Fundació Hospital Clínic Veterinari tracta exclusivament dades identificatives i de contacte i dades economicofinanceres (número de compte corrent, número de targeta de crèdit).

No es tracten categories especials de dades.

PROCEDÈNCIA DE LES DADES: Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades que tractem ens les heu comunicat personalment (bé presencialment, telefònicament o mitjanant correu electrònic) o ens han estat comunicades pel vostre veterinari habitual -a través del formulari de referència de casos ubicat al nostre web -per tal de prestar-vos el servei sol·licitat.

DESTINATARIS: A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les vostres no seran comunicades a tercers a no ser que sigui estrictament necessari per la prestació del servei que ens heu sol·licitat. Si quest és el cas, les dades podrien ser comunicades a empreses que realitzen anàlisis clíniques o que ofereixen altres serveis (fisioteràpia, incineració, etc.) o a companyies asseguradores (en cas que el vostre animal estigui assegurat) amb l’única finalitat de prestar-vos el servei sol·licitat.

Les dades poden ser comunicades a organismes públics quan sigui necessari per complir una obligació legal aplicable a la Fundació Hospital Clínic Veterinari.

DRETS: Quins són els vostres drets?

• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la Fundació Hospital Clínic Veterinari estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre d’altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
• En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. La Fundació Hospital Clínic Veterinari deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
• En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Com podeu exercir els drets?

• Mitjançant un escrit adreçat a Fundació Hospital Clínic Veterinari, amb domicili a Campus de la UAB, 08193 Bellaterra.
• Mitjançant un correu electrònic a dpd.corporacio.uab@uab.cat

Quines vies de reclamació hi ha?
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), presencialment al carrer Rosselló, 214, Esc. A, 08008 Barcelona, o mitjançant la seva seu electrònica (https://seu.apd.cat )

Partners:

Cookies

Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir-te una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies

Esta web utiliza cookies propias para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

This web uses first-party cookies to provide you with a better experience and service. By continuing to use the site you agree to our cookies policy

ACEPTAR