Veterinary nurses

935 811 894

Custom Suport

Veterinary Nurses

Exigència, qualitat i orientació al mercat laboral

La Fundació HCV i la UAB ofereixen conjuntament un Curs per Auxiliars Tècnics Veterinaris. Inspirat en els programes anglosaxons de més prestigi, es tracta d’un curs teòric-pràctic intensiu d’onze mesos de duració, (de setembre a juliol), que combina les classes a l’aula (280 hores) amb l’estada pràctica als diferents serveis clínics de l’hospital (fins a 1000 hores). El curs admet només 12 alumnes per garantir que reben la millor formació.

ES PREGA ALS INTERESSATS QUE LLEGEIXIN LA INFORMACIÓ SEGÜENT ABANS DE CONTACTAR AMB L'HOSPITAL

Professorat El curs l’imparteixen els veterinaris de la Fundació HCV, molts d’ells professors de la Facultat de Veterinària, i personal auxiliar de la plantilla de l’hospital.
Lloc Fundació Hospital Clínic Veterinari.
Requisits Ser major d’edat i tenir el títol de batxillerat, haver cursat cicles formatius de grau superior, (qualsevol especialitat), o haver superat la prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys.
Horaris Les classes teòriques són sempre al matí. Les pràctiques són matí i/o tarda, dependent del servei clínic on estigui l’alumne en cada moment (veure informació sobre els diferents serveis clínics al web). Perquè l’aprofitament sigui màxim, es fan també rotatoris pràctics de nits i caps de setmana.
Incompatibilitat Aquest curs és molt intensiu i no es pot compatibilitzar amb altres estudis o feines que siguin a diari. Altres casos es podrien estudiar.
Exàmens Hi ha un examen després de cada mòdul teòric. En general, es donen dues oportunitats per superar cadascun dels exàmens. Per aprovar el curs, cal haver aprovat tots els exàmens.
Certificació En finalitzar el curs, l’Escola de Postgrau de la UAB emet un certificat d’aprofitament sempre que l’alumne/a hagi superat totes les avaluacions teòriques i practiques i tingui acreditada una assistència mínima del 90% de les hores lectives.

El certificat obtingut NO és una titulació oficial (a Espanya encara no existeix una formació oficial per Auxiliars Tècnics Veterinaris) i NO serveix per accedir al grau de veterinària ni a cap altre grau superior.
Convocatòria Convocatòria única anual de 12 places durant els mesos de maig a juny. Publicació aquí i al web de l’Escola de Postgrau.
Sol·licituds Durant el termini d’obertura de la convocatòria (2 al 31 de maig), els interessats han d’emplenar el qüestionari de sol·licitud i enviar-lo a l’adreça electrònica: formacio.hcv@uab.cat. DESCARREGA EL QÜESTIONARI FENT CLIC AQUI.(només actiu del 2 al 31 de maig).

Un cop rebut el formulari i comprovat que la sol·licitud compleix els requisits, la coordinació del curs es posarà en contacte amb el candidat per concertar una entrevista personal i visitar les instal·lacions. Durant la visita es comentarà el temari detallat del curs.

En cas de rebre més demandes que places ofertes, els coordinadors del curs faran una selecció de candidats en funció de la informació recollida al qüestionari de sol·licitud i a l’entrevista personal.

NO es valorarà cap sol·licitud rebuda fora del termini establert."
Preu 5500 €
Pagament 2500 € per reserva de plaça durant el mes de juliol.
3000 € abans de l’inici del curs (abans de l'última setmana d'agost).

La matrícula no es formalitzarà si no es reben els dos pagaments.
Finançament La FHCV no disposa de beques ni de cap tipus d’ajut per finançar aquest curs. Els candidats que desitgin valorar alternatives de finançament hauran de fer-ho a través d’entitats bancàries.
Borsa de treball La FHCV rep ofertes de feina de clíniques del país i les distribueix entre els antics alumnes. L’índex d’ocupació d’aquest col·lectiu és alt.

Partners:

Cookies

Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir-te una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies

Esta web utiliza cookies propias para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

This web uses first-party cookies to provide you with a better experience and service. By continuing to use the site you agree to our cookies policy ACEPTAR