Residencias

935 811 894

Custom Suport

General Information

Les residències oficials són l’única via d’especialització en veterinària reconeguda internacionalment. Tots els programes de residencia de la FHCV han estat aprovats pels respectius Col·legis Europeus i capaciten el resident per presentar-se a l’examen de Diplomatura de l’especialitat.

La Fundació Hospital Clínic Veterinari ofereix 19 places de resident en 11 especialitats clíniques.

 

Requisits

Els requisits mínims per optar a una residencia inclouen ser llicenciat/ada en veterinària, haver fet un internat d’un any en un hospital de prestigi, dominar les llengües catalana o espanyola i l’anglesa per una bona comunicació oral i escrita i poder-se col·legiar al Col·legi de Veterinaris de Barcelona.

També es té en compte l’interès demostrable en l’especialitat i l’experiència professional prèvia. Els/les veterinaris/àries estrangers/es poden optar al programa de residències sempre que tinguin el títol homologat / reconegut i, en cas de ser de fora de la Comunitat Europea, disposin d’un permís de treball.

Cada especialitat pot afegir requisits addicionals.

 

Durada i convocatòries

La durada d’una residencia és d’un mínim de 3 anys, tot i que en alguns casos pot variar.

No hi ha dates fixes de convocatòria i incorporació. Les places es convoquen quan queda una vacant i s’anuncien a l’apartat de convocatòries d’aquest web.

 

Tasques

En general, el 80% del temps del/de la resident es dedica a l’activitat clínica de l’especialitat a la FHCV sota la supervisió del/de la  Diplomat/da supervisor/a (incloent torns de guàrdia de nits i caps de setmana).  El 20% restant es reparteix entre seminaris, rounds, recerca, rotacions en altres especialitats, temps per l’estudi i vacances. Aquests percentatges poden variar entre especialitats.

L’activitat clínica comporta el diagnòstic, tractament i supervisió dels pacients, la comunicació amb propietaris i veterinaris referents, l’elaboració d’informes i pressupostos i la formació d’interns, estudiants de grau i alumnes del curs d’Auxiliars tècnics veterinaris.

Tots els/les residents presentaran diversos rounds o seminaris cada any, faran comunicacions als congressos anuals de la seva especialitat i publicaran com a mínim un article científic en una revista indexada al llarg de la seva residència. El tipus i la freqüència d’aquestes activitats varia en funció dels requisits de cada Col·legi Europeu i queda a la discreció del/de la Diplomat/da que supervisi cada especialitat.

 

Obligacions

Un cop acceptat/da al programa de residències, el/la resident queda subjecte a les següents obligacions:

 • Signar un conveni de col·laboració entre la persona interessada, la FHCV i la UAB;
 • matricular-se en el curs “Residència Veterinària” de la Escola de Postgrau de la UAB. La matrícula s’haurà de renovar anualment durant tota la durada de la residència. El cost de la matrícula és aproximadament de 550€ anuals i va a càrrec del/de la resident;
 • acceptar i complir el reglament de la FHCV;
 • acceptar les instruccions rebudes per part del/de la Diplomat/da supervisor/a de l’especialitat segons les directives del Col·legi Europeu corresponent;
 • acceptar el reglament del Col·legi Europeu corresponent i comprometre’s a realitzar l’examen d’obtenció del diploma corresponent de la seva especialitat;
 • sotmetre’s a un període de prova amb avaluacions periòdiques.

 

Compensació

El/la resident rebrà una compensació de 955€ bruts mensuals.

 

Certificat d’aprofitament

Un cop finalitzat el programa de residència, l’Escola de Postgrau de la UAB emetrà un certificat d’aprofitament  sempre que el/la Diplomat/da supervisor/a realitzi una avaluació favorable de l’alumne, s’hagi satisfet l’import de les matrícules de la totalitat del curs i s’abonin les taxes corresponents.

 

Especialitats

Les especialitats en què la FHCV ofereix places de residència oficials actualment són:

 • Cirurgia Equina (resident ECVS-Large animal);
 • Dermatologia (resident ECVD);
 • Diagnòstic per la imatge (resident ECVDI);
 • Etologia (resident ECAWBM);
 • Exòtics (resident ECZM-small mammals);
 • Medicina interna de petits animals (resident ECVIM-small animals);
 • Medicina interna equina (resident ECEIM);
 • Neurologia i neurocirurgia (resident ECVN);
 • Oftalmologia (resident ECVO);
 • Patologia clínica (resident ECVCP).
 • Urgències i Medicina Intensiva (resident ECVECC)

 

CONVOCATÒRIES RESIDÈNCIES

Partners:

Cookies

Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir-te una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies

Esta web utiliza cookies propias para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

This web uses first-party cookies to provide you with a better experience and service. By continuing to use the site you agree to our cookies policy

ACEPTAR