Actualitat HCV

935 811 894

Atenció al Client

Cirurgia de mínima invasió

En la cirurgia de mínima invasió, els cirurgians utilitzen diverses tècniques per operar de forma menys traumàtica que en la cirurgia oberta. En general, aquest tipus d’intervenció permet recuperacions més ràpides i menys incòmodes i deixa menys cicatrius.

La laparoscòpia, la toracoscòpia, l’artroscòpia i l’endoscòpia són tècniques que permeten realitzar intervencions quirúrgiques amb incisions mínimes o sense cap incisió. Fa molts anys que a l’HCV es realitzen artroscòpies i endoscòpies. Avui us parlarem de laparoscòpia i toracoscòpia, unes tècniques  més “joves” que les anteriors i que en moltes ocasions poden presentar avantatges davant la cirurgia convencional.

Utilitzant petits tubs, càmeres de vídeo miniaturitzades i instruments quirúrgics  especials,  els cirurgians accedeixen a la cavitat abdominal o toràcica del pacient a través de petites incisions. Aquestes tècniques de mínima invasió permeten realitzar multitud d’intervencions, des de proves diagnòstiques (biòpsies d’òrgans abdominals, o toràcics) a intervencions quirúrgiques complexes.

Els estudis tant en persones com en animals, indiquen que la laparoscòpia indueix menor trauma en les incisions, té menys complicacions de les ferides quirúrgiques i provoca menys adherències i menys dolor durant i després de la intervenció. També s’ha observat una menor alteració del metabolisme, de la sobrecàrrega renal  i pulmonar, de la motilitat intestinal i de la funció immunitària.

Tots aquests avantatges es reflecteixen en:

  • Recuperació més ràpida. Gràcies a les petites incisions i la menor alteració del metabolisme i la funció immunitària, la recuperació s’accelera;
  • menys temps d’hospitalització. En molts casos la rapidesa de la recuperació fa que els animals hagin d’estar menys dies ingressats a l’hospital;
  • menys cicatrius. Moltes incisions són tan petites que fins i tot és difícil detectar-les un cop han cicatritzat;
  • menys dolor. Donat que es tracta d’intervencions menys invasives, és típic que els pacients pateixin menys dolor i menys incomoditat;
  • menys anestèsia. En el cas dels cavalls, un gran nombre d’intervencions laparoscòpiques es realitzen sota sedació amb el pacient sense anestesiar, fet que elimina els riscos associats a l’anestèsia.

 

En general, podem parlar de dos tipus de laparoscòpia i toracosòpia: diagnòstica i quirúrgica.

La laparoscòpia/toracoscòpia diagnòstica permet investigar anomalies detectades en proves d’imatge, valorar visualment els òrgans abdominals o toràcics i prendre mostres per biòpsia o cultiu (fetge, ronyó, melsa, pàncrees, bufeta de la fel, budell, pulmó, pleura, pericardi, etc.). La valoració visual dels òrgans abdominals i toràcics pot resultar útil per confirmar diagnòstics o facilitar l’estadiatge d’algunes malalties oncològiques, per exemple.

Dins l’àmbit de la laparoscòpia/toracoscòpia quirúrgica, es poden realitzar intervencions molt diverses: castracions de femelles o de mascles criptòrquids (tant en petits animals com en cavalls), extirpació de glàndules adrenals, cirurgia del sistema biliar, cirurgia digestiva (gastropèxia, enterotomia) o toràcica (lobectomia pulmonar, correcció d’arc aòrtic persistent, pericardiectomia, lligadura de conducte toràcic), etc.

Òbviament, no totes les intervencions poden fer-se amb tècniques de mínima invasió, però aquells casos en què estan indicades comporten avantatges clars pels pacients.

Si teniu qualsevol dubte sobre aquestes tècniques, no dubteu en demanar més informació.

Empreses col·laboradores:

Cookies

Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir-te una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies

Esta web utiliza cookies propias para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

This web uses first-party cookies to provide you with a better experience and service. By continuing to use the site you agree to our cookies policy

ACEPTAR