Clients

935 811 894

Atenció al Client

Preguntes freqüents

Qui visitarà la meva mascota?

Seran puntuals?

Què faig si tinc una urgència?

On estarà la meva mascota si es queda ingressada?

Qui m’informarà sobre la meva mascota mentre estigui ingressada?

Puc visitar la meva mascota?

Es farà algun tipus d’experimentació amb la meva mascota?

Em puc emportar les radiografies o l’historial de la meva mascota?

Quant em costarà el tractament?

Com i en quin moment he de pagar?

 

 

 

Qui visitarà la meva mascota?

L’Hospital Clínic Veterinari disposa d’una plantilla de 70 veterinaris, molts d’ells amb la màxima titulació internacional assolible en la seva especialitat, i 9 infermeres. Els facultatius estan distribuïts en diferents serveis segons la seva especialitat (medicina interna, cirurgia, anestèsia, oftalmologia, neurologia, diagnòstic per la imatge, etc. fins un total de 16 serveis especialitzats). Cada servei està format per un o més especialistes, un o més veterinaris residents, un veterinari intern i un grup d’alumnes que va rotant per tots els serveis segons un calendari establert.

La seva mascota serà sempre atesa per un veterinari. No obstant això, i donat que som un centre docent, els alumnes de darrer curs de veterinària són els que acostumen a fer l’exploració inicial, elaboren la història clínica i estan presents en tots els procediments que es realitzen a l’HCV. Els estudiants aprenen observant com treballen els nostres especialistes i en tot moment estan sota la supervisió de veterinaris amb experiència.

 

Seran puntuals?

Totes les visites a l’HCV, sempre que no es tracti d’urgències, es fan amb cita prèvia per intentar garantir que els nostres clients siguin atesos per l’especialista més adient.

L’elevat grau d’especialització, el gran nombre de serveis que ofereix l’HCV i l’admissió de casos urgents les 24 hores són una garantia d’atenció veterinària de màxima qualitat. Tot i així, la inevitable complexitat organitzativa pot restar agilitat i el nostre compromís docent fa que les consultes sovint s’allarguin més que en un centre convencional de manera que, malgrat els nostres esforços per complir la programació establerta, els temps d’espera poden perllongar-se en ocasions. Els demanem una mica de comprensió en aquest sentit.

 

Què faig si tinc una urgència?

Sempre que el problema de la seva mascota no pugui esperar per una visita concertada, l’HCV posa a la seva disposició especialistes de guàrdia les 24 h del dia, tots els dies de l’any. No obstant això, tingui en compte que atendre una urgència sovint implica que es retardin les visites concertades. Per això li preguem que, sempre que sigui possible, ens truqui per avisar que arribarà amb un cas urgent, per poder organitzar la nostra agenda de la millor manera possible i oferir el millor servei a tots els nostres clients.

Durant les nits i els caps de setmana, la seva mascota serà atesa per un veterinari intern que, en cas necessari, contactarà amb l’especialista adient.

Per comunicar una urgència, truqui a:

Gats, gossos i exòtics:   De dilluns a divendres de 9h a 20h: 93 581 18 94
Nits (de 20h a 9h) i caps de setmana: 660 68 18 94 (telèfon no operatiu en altres horaris).

Cavalls: 649 19 12 06.

 

 

On estarà la meva mascota si es queda ingressada?

Les instal·lacions de l’HCV disposen de dues zones d’hospitalització per gossos, una sala exclusiva per gats, una altra per animals exòtics i una àrea d’aïllament per pacients amb malalties infeccioses. Si la seva mascota ha de quedar ingressada, s’acomodarà en un espai o un altre tenint en compte la seva grandària, les seves característiques i les seves necessitats clíniques específiques.

La zona d’hospitalització disposa d’equipament de cures intensives i està permanentment atesa, per un especialista en cures intensives, un veterinari intern i una infermera. Els estudiants dels darrers cursos col·laboren amb ells per assegurar que la seva mascota rep la millor atenció possible.

 

Qui m’informarà sobre la meva mascota mentre estigui ingressada?

Un dels veterinaris del nostre equip trucarà regularment per informar de l’evolució del seu animal. Si us plau, li preguem que no truqui a l’HCV a menys que se li indiqui expressament; els nostres veterinaris estan permanentment pendents dels pacients i sovint no poden atendre les trucades.

Si vostè ve referit per un veterinari, el facultatiu responsable del cas contactarà amb ell per mantenir-lo informat.

És important que comprovi que les dades de contacte de què disposem estan actualitzades i que estigui localitzable mentre la seva mascota estigui ingressada.

 

Puc visitar la meva mascota?

En ocasions, una visita pot suposar més estrés que beneficis per un animal hospitalitzat. Tot i així, entenem que vulgui acompanyar el seu animal mentre està ingressat. Els horaris de visita de pacients són de dilluns a divendres de 13h a 15 h i els caps de setmana i festius de 13h a 14 h.

 

Es farà algun tipus d’experimentació amb la meva mascota?

Tots els procediments i tractaments que s’utilitzen habitualment a l’HCV es basen en tècniques diagnòstiques i protocols terapèutics recolzats per la comunitat veterinària internacional. Tot i això, com a centre universitari de referència, els nostres veterinaris participen regularment en estudis clínics amb l’objectiu de desenvolupar millors proves diagnòstiques i tractaments que poden beneficiar la seva mascota i molts altres animals en el futur. Si s’està duent a terme algun estudi sobre la mateixa malaltia que pateix la seva mascota, se li demanarà si hi vol participar, se li facilitarà tota la informació disponible i vostè decidirà si vol o no donar la seva autorització signada per incloure el seu animal en l’estudi.

 

Em puc emportar les radiografies o l’historial de la meva mascota?

Els historials dels pacients i documents similars (resultats d’analítiques, etc.) són propietat de l’HCV, que té l’obligació de custodiar-los i mantenir-ne la confidencialitat. A petició del propietari o d’un altre veterinari, sempre que el propietari ho autoritzi, es pot redactar un informe i fer còpia dels resultats de les proves diagnòstiques. El diagnòstic de la seva mascota també pot requerir la realització de radiografies, ecografies o ressonàncies. L’HCV cobra uns honoraris per la realització i interpretació d’aquestes proves, però els documents generats formen part de la història clínica i són propietat de l’HCV. Sempre que necessiti un d’aquests documents per demanar una segona opinió o per un altre motiu, pot sol·licitar-ne una còpia que li facilitarem el més aviat possible.

 

Quant em costarà el tractament?

L’Hospital Clínic Veterinari s’ha distingit sempre per oferir una atenció veterinària especialitzada del més alt nivell. Disposar d’una plantilla de més de 40 especialistes i mantenir i renovar l’equipament més avançat permet oferir la millor atenció possible a la seva mascota, però alhora porta associats uns costos elevats que ens obliguen a establir les tarifes pertinents, malgrat que la FHCV sigui una organització sense ànim de lucre.

L’hospital no rep cap ajut que li permeti oferir atenció veterinària gratuïta o a preus reduïts. Les tarifes dels serveis veterinaris han de permetre cobrir totes les despeses que implica el manteniment d’un hospital de les nostres característiques.

Abans d’iniciar qualsevol acte clínic se li facilitarà un pressupost aproximat i se li demanarà que el signi. Tingui present, però, que tot i els nostres esforços pot sorgir la necessitat de proves o tractaments addicionals que comportin un increment del cost. En aquests casos intentarem sempre contactar amb vostè per exposar-li la situació abans de dur a terme actuacions que quedin fora del pressupost inicial.

 

Com i en quin moment he de pagar?

Les visites, juntament amb les proves complementàries (radiografies, ecografies, analítiques, etc.) que s’hagin realitzat o sol·licitat s’abonen al taulell de recepció un cop surti de la consulta.

Quan un animal ingressa per a un procediment mèdic, quirúrgic o diagnòstic, li demanarem que aboni l’import del pressupost que ha signat. En el moment de l’alta clínica es regularitzarà a l’alça o a la baixa l’import segons la factura final.

En tots els casos se li facilitarà una factura detallada per qualsevol consulta, servei, producte o procediment mèdic, quirúrgic o diagnòstic realitzat a l’HCV.

Els pagaments es poden fer en metàl·lic, amb targeta de crèdit o dèbit, o fent una transferència per avançat.

Quan una factura queda sense satisfer, l’HCV la deriva a un gabinet jurídic extern. L’Hospital Clínic Veterinari es reserva el dret d’incrementar l’import del deute en concepte de despeses administratives i interessos de demora si ho considera oportú.

El nostre desig és oferir-li la millor atenció possible. Si tot i així hi ha algun aspecte que no el satisfà, li agrairem que ens ho faci saber.

Empreses col·laboradores:

Cookies

Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir-te una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies

Esta web utiliza cookies propias para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

This web uses first-party cookies to provide you with a better experience and service. By continuing to use the site you agree to our cookies policy

ACEPTAR