Training

935 811 894

Custom Suport

Selection Criteria

Criteris per a la valoració dels expedients acadèmics i els cv dels aspirants a una plaça d’intern a l’Hospital Clínic Veterinari

Per decisió del Consell Directiu de l’HCV reunit en data 15 d’octubre del 2002, en la primera fase de la selecció dels candidats es valoren els aspectes següents amb la ponderació indicada:

· Expedient acadèmic: 60% de la nota global
· Currículum vitae: 35% de la nota global
· Altres mèrits: 5% de la nota global

1. EXPEDIENT ACADÈMIC BAREMAT

1.1. Llicenciats a la UAB: La secretaria de la Facultat proporciona la nota.

1.2. Per aspirants llicenciats en d’altres universitats, l’expedient acadèmic es determina de la següent manera:

· Matrícula d’honor: 4 punts
· Excel·lent: 3 punts
· Notable: 2 punts
· Aprovat: 1 punt
· Suspès: 0 punts

La suma total dels punts obtinguts es divideix pel número d’assignatures per a obtenir la nota final.

2. CURRÍCULUM VITAE

El currículum vitae es puntua de l’1 al 3.

3. ALTRES MÈRITS

En cas de que algun dels aspirants comuniqui algun mèrit que el Consell Directiu consideri d’especial interès, aquest mèrit es valorarà de l’1 al 3.

4. NOTA DE TALL

En funció del número de places disponibles i del número de sol·licituds rebudes, el Consell Directiu determinarà quants candidats passen a la segona fase del procés de selecció, que és l’entrevista personal amb resolució de casos clínics.

Partners:

Cookies

Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir-te una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies

Esta web utiliza cookies propias para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

This web uses first-party cookies to provide you with a better experience and service. By continuing to use the site you agree to our cookies policy ACEPTAR